Home

Basanos: verandering is een constante

Mijn bedrijf betreft 2 activiteiten:

1 Basanos trainingen
2 Coach- en therapie praktijk

 

Basanos trainingen

Basanos trainingen is gespecialiseerd in het trainen en opleiden van mensen in non-profit organisaties.
Dit kunnen trainingen zijn die gericht zijn op grotere groepen werknemers, teams en afdelingen alsmede coaching on the job trainingen.

In company trainingen

Onderwerpen van deze trainingen zijn veelal gericht op het aanleren van de nieuwste theorieën betreffende de huidige ontwikkeling in Nederland welk te verzamelen is in het begrip;  kracht- en herstel gericht werken, denken en doen.

De trainingen zijn dan met name gericht op het vorm geven van dit nieuwe gedachtegoed in het handelen en bejegenen van cliënten met als uitgangspunt dat mensen altijd zullen herstellen, mensen allang vaardigheden en talenten hebben om hun problemen op te lossen en hun lijden te verlichten.
Of zoals één van mijn opleiders ooit zei; “daar waar je aandacht aan geeft maak je wakker”
Langdurige en chronische psychiatrische problemen hebben het effect dat een mens per dag gaat leven en dat het zicht op eigen veerkracht, oplossend vermogen, successen in de kleine vertellingen over zichzelf, kwijt raakt.

De trainingen zijn aldus geen lesdagen maar trainingsdagen gericht op het (opnieuw) definiëren van jouzelf als hulpverlener binnen het kracht- en herstel gericht werken en daarmee grondig oefenen in de praktijk.
Ook al kent het kracht- en herstel gericht werken, denken en doen een  grote eenvoud in de bejegening van mensen alsmede in de bijhorende heel kleine administratie, het is niet bepaald simpel met name in situaties waar de interactie tussen de hulpverlener en cliënt complex wordt.

Trainingen on the job

Trainingen on the job. Dit zijn team trainingen rechtstreeks in de praktijk. Ik ga dan mee in de praktijk om het kracht gericht werken vorm te geven. Soms voordoen, soms meekijkend en –denkend, soms een korte team-gerichte training. Deelnemen aan cliënten overleg.

Samenvattend:

 • op de praktijk gerichte lesstof
 • op de praktijk gerichte oefenen
 • een uitgebreid eerste oefenen met krachtgerichte gesprekstechnieken
 • rollenspelen zijn niet nodig
 • de theorie en de uitwerking daarvan in het handelen zal geïllustreerd worden     met voorbeelden en korte filmpjes.
 • vóór en vanaf dag 1 zullen er praktijk gerichte opdrachten gegeven worden.
 • alle praktijk verhalen en problemen zullen aan de orde komen en opgelost worden.

Deze trainingen zijn voor leidinggevenden en MT leden omgezet in implementatie en borging activiteiten. Immers, deze wijze van werken, denken en doen vraagt van de organisatie ook een  definiëren van de missie en visie met daarop geënte jaarplannen die weer uitgewerkt worden in het denken en handelen van managers t.o.v. de eisen die deze manier van werken stelt.

Huige werkvelden en organisaties:

Forensische psychiatrie, klinisch en poli klinisch
Onderwijs, het passend onderwijs inderdaad passend vorm geven.
Dak- en thuisloze zorg, maatschappelijk opvang, zwerfjongeren en vrouwen opvang
Revalidatie
Ex-gedetineerden zorg binnen Ribw opvang
Kinder- en jeugdpsychiatrie, Pij-inrichtingen
In Vlaanderen, Ribw voor ex-forensische patiënten

NB: ik ben ook uitvoerend trainer voor een aantal onderwijs instellingen in Nederland.

Praktijk voor coaching en psychomotorische therapie

Praktijk voor coaching en psychomotorische therapie.

Voor mensen met worstelingen betreffende keuzes in hun leven

 • keuzes die er toe doen in de relationele sfeer.
 • keuzes die er toe doen met betrekking tot werk en scholing
 • keuzes die er toe doen met betrekking tot omgaan met kwetsbaarheden
  als verslaving, omgaan met financiën, omgaan met psychische problematiek, omgaan met lichamelijke (chronische) klachten.

Vanuit mijn ervaring met mijn cliënten weet ik dat mensen een grote veerkracht hebben, zij hun eigen positie willen verkrijgen ten opzichte van de problemen, ze eigenlijk wel eerste ideeën en oplossingen weten voor de problemen en de wens hebben gelukkig te zijn wat het leven dan ook met zich meebrengt.

Mijn therapeutische wijze van doen;

 • narratief; welke verhalen vertel je over jezelf, vertellen anderen over jou en welke verhalen zijn er ook maar (nog) verborgen.
 • kortdurend en oplossingsgericht;  het aantal sessies zal zijn tussen de drie tot vijf, dan is er altijd een eerste verandering en verbetering in je situatie.
 •  contextueel;  mogelijk is je worsteling gerelateerd aan familie situaties, door middel van een genogram en eventueel werken met duplo verbeeldingen is dat uit te werken. Met duplo afbeeldingen zijn ook specifieke situaties uit te werken, een conflict in beeld brengen, maar ook  rouw en verlies.
 • psychomotorisch, dat betekent dat in elke oplossingen er altijd ook een andere lichaamshouding hoort, een ander gebaar, een anders kijken, voelen en ervaren. Een andere plek in je woning, op je werk, achter je bureau of in het openbaar vervoer. Mogelijk andere kleding of kleuren. Dit klinkt misschien wat raar, het is ook non-verbaal en dus lastig om te zetten in taal, het is een ervaren.

Kosten: gerelateerd aan je inkomen en je financiële mogelijkheden uitgaande van € 40,00 per ontmoeting welk om en nabij 1 uur en soms
1 ½ uur duurt.

Mocht je behoefte hebben aan een eerste gesprek dan bel gerust of stuur me een bericht eventueel via de contactpagina

Eric Albers

Praktijk voor narratieve therapie
Psychomotorisch therapeut
Heikantseweg 6
6587AN Middelaar
Tel: 0628630037

 

Privé: Contact