In company trainingen

Onderwerpen van deze trainingen zijn veelal gericht op het aanleren van de nieuwste theorieën betreffende de huidige ontwikkeling in Nederland welk te verzamelen is in het begrip;  kracht- en herstel gericht werken, denken en doen.

De trainingen zijn dan met name gericht op het vorm geven van dit nieuwe gedachtegoed in het handelen en bejegenen van cliënten met als uitgangspunt dat mensen altijd zullen herstellen, mensen allang vaardigheden en talenten hebben om hun problemen op te lossen en hun lijden te verlichten.
Of zoals één van mijn opleiders ooit zei; “daar waar je aandacht aan geeft maak je wakker”
Langdurige en chronische psychiatrische problemen hebben het effect dat een mens per dag gaat leven en dat het zicht op eigen veerkracht, oplossend vermogen, successen in de kleine vertellingen over zichzelf, kwijt raakt.

De trainingen zijn aldus geen lesdagen maar trainingsdagen gericht op het (opnieuw) definiëren van jouzelf als hulpverlener binnen het kracht- en herstel gericht werken en daarmee grondig oefenen in de praktijk.
Ook al kent het kracht- en herstel gericht werken, denken en doen een  grote eenvoud in de bejegening van mensen alsmede in de bijhorende heel kleine administratie, het is niet bepaald simpel met name in situaties waar de interactie tussen de hulpverlener en cliënt complex wordt.