Trainingen on the job

Trainingen on the job. Dit zijn team trainingen rechtstreeks in de praktijk. Ik ga dan mee in de praktijk om het kracht gericht werken vorm te geven. Soms voordoen, soms meekijkend en –denkend, soms een korte team-gerichte training. Deelnemen aan cliënten overleg.

Samenvattend:

  • op de praktijk gerichte lesstof
  • op de praktijk gerichte oefenen
  • een uitgebreid eerste oefenen met krachtgerichte gesprekstechnieken
  • rollenspelen zijn niet nodig
  • de theorie en de uitwerking daarvan in het handelen zal geïllustreerd worden     met voorbeelden en korte filmpjes.
  • vóór en vanaf dag 1 zullen er praktijk gerichte opdrachten gegeven worden.
  • alle praktijk verhalen en problemen zullen aan de orde komen en opgelost worden.

Deze trainingen zijn voor leidinggevenden en MT leden omgezet in implementatie en borging activiteiten. Immers, deze wijze van werken, denken en doen vraagt van de organisatie ook een  definiëren van de missie en visie met daarop geënte jaarplannen die weer uitgewerkt worden in het denken en handelen van managers t.o.v. de eisen die deze manier van werken stelt.

Huige werkvelden en organisaties:

Forensische psychiatrie, klinisch en poli klinisch
Onderwijs, het passend onderwijs inderdaad passend vorm geven.
Dak- en thuisloze zorg, maatschappelijk opvang, zwerfjongeren en vrouwen opvang
Revalidatie
Ex-gedetineerden zorg binnen Ribw opvang
Kinder- en jeugdpsychiatrie, Pij-inrichtingen
In Vlaanderen, Ribw voor ex-forensische patiënten

NB: ik ben ook uitvoerend trainer voor een aantal onderwijs instellingen in Nederland.